Products

กระดูกแข็งแรง ต้องการมากกว่าแคลเซียมสูง

บำรุงกระดูกด้วยวิธีไหน แคลเซียมก็ยังเสื่อมสลาย
ถ้าไม่มีครบ 3 คุณประโยชน์สำคัญ

วิตามินดี ช่วยดูดซึมแคลเซียมได้เต็มที่
แคลเซียมสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
จมูกถั่วเหลือง ทำหน้าที่กักเก็บและป้องกันการเสื่อมสลายของแคลเซียมในกระดูก

วีซอย ผนึก 3 คุณประโยชน์สำคัญ เพื่อกระดูกที่แข็งแรง อย่างครบขั้นตอน
0% โคเลสเตอรอล ให้หัวใจแข็งแรงไปพร้อมๆ กัน

กระดูกแข็งแรง ต้องการมากกว่าแคลเซียมสูง

บำรุงกระดูกด้วยวิธีไหน แคลเซียมก็ยังเสื่อมสลาย
ถ้าไม่มีครบ 3 คุณประโยชน์สำคัญ

วิตามินดี ช่วยดูดซึมแคลเซียมได้เต็มที่
แคลเซียมสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
จมูกถั่วเหลือง ทำหน้าที่กักเก็บและป้องกันการเสื่อมสลายของแคลเซียมในกระดูก

วีซอย ผนึก 3 คุณประโยชน์สำคัญ เพื่อกระดูกที่แข็งแรง อย่างครบขั้นตอน
0% โคเลสเตอรอล ให้หัวใจแข็งแรงไปพร้อมๆ กัน

content_img_27052017213354.png
content_img_27052017215028.png

เคยได้ยินไหมกับคำว่า Size doesn't matter ที่ว่าเรื่องขนาดไม่ใช่ สิ่งสำคัญ เสมอไป

ใช่ว่าของดีจะต้องมีขนาดใหญ่ เพราะอย่าง เจ้างาดำ เมล็ดรี แม้ว่าขนาดจะกระจ้อยร่อย แต่คุณค่าและประโยชน์ของมันกลับยิ่งใหญ่เกินตัวหลายเท่านัก เรียกได้ว่า ทานเพียงอย่างเดียวก็ให้ประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย ป้องกันโรค และช่วยเสริมส่งความงามให้กับเรือนร่าง ได้แทบ ทุกส่วนสัก ไม่ว่าจะเป็นผิดหน้า เส้นผม ฟันและผิวพรรณ

เคยได้ยินไหมกับคำว่า Size doesn't matter ที่ว่าเรื่องขนาดไม่ใช่ สิ่งสำคัญ เสมอไป

ใช่ว่าของดีจะต้องมีขนาดใหญ่ เพราะอย่าง เจ้างาดำ เมล็ดรี แม้ว่าขนาดจะกระจ้อยร่อย แต่คุณค่าและประโยชน์ของมันกลับยิ่งใหญ่เกินตัวหลายเท่านัก เรียกได้ว่า ทานเพียงอย่างเดียวก็ให้ประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย ป้องกันโรค และช่วยเสริมส่งความงามให้กับเรือนร่าง ได้แทบ ทุกส่วนสัก ไม่ว่าจะเป็นผิดหน้า เส้นผม ฟันและผิวพรรณ

content_img_27052017215514.png
W