ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ทำงาน จำนวน
เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด - ศูนย์กระจายสินค้า ขายต่างจังหวัด สำนักงานหัวหมาก 1
International Business Development Manager International Business สำนักงานหัวหมาก 1
เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ บัญชีงบประมาณ สำนักงานหัวหมาก 1
IT Business Relationship (Managerial level) IT Business Relationship โรงงานรังสิต - ปทุมธานี 1
วิศวกรซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุง โรงงานรังสิต 2
วิศวกรควบคุมการผลิต ผลิต โรงงานรังสิต 1
พนักงานรับ-จ่าย วัตถุดิบ (ขับรถยก) คลังพัสดุ โรงงานรังสิต 1
พนักงานควบคุมเครื่องจักร ผลิต โรงงานรังสิต 2
ช่างควบคุมการผลิต ผลิต โรงงานรังสิต 2
พนักงานกิจกรรม กิจกรรม สำนักงานหัวหมาก 1
หัวหน้าส่วนบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทั่วไป สำนักงานหัวหมาก 1
Key Account Manager Modern Trade สำนักงานหัวหมาก 1
Brand Manager Marketing สำนักงานหัวหมาก 1
Download
application form
topic
jobthai
jobdb
jobtop
contact