Products

กระดูกแข็งแรง ต้องการมากกว่าแคลเซียมสูง

บำรุงกระดูกด้วยวิธีไหน แคลเซียมก็ยังเสื่อมสลาย
ถ้าไม่มีครบ 3 คุณประโยชน์สำคัญ

วิตามินดี ช่วยดูดซึมแคลเซียมได้เต็มที่
แคลเซียมสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
จมูกถั่วเหลือง ทำหน้าที่กักเก็บและป้องกันการเสื่อมสลายของแคลเซียมในกระดูก

วีซอย ผนึก 3 คุณประโยชน์สำคัญ เพื่อกระดูกที่แข็งแรง อย่างครบขั้นตอน
0% โคเลสเตอรอล ให้หัวใจแข็งแรงไปพร้อมๆ กัน

กระดูกแข็งแรง ต้องการมากกว่าแคลเซียมสูง

บำรุงกระดูกด้วยวิธีไหน แคลเซียมก็ยังเสื่อมสลาย
ถ้าไม่มีครบ 3 คุณประโยชน์สำคัญ

วิตามินดี ช่วยดูดซึมแคลเซียมได้เต็มที่
แคลเซียมสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
จมูกถั่วเหลือง ทำหน้าที่กักเก็บและป้องกันการเสื่อมสลายของแคลเซียมในกระดูก

วีซอย ผนึก 3 คุณประโยชน์สำคัญ เพื่อกระดูกที่แข็งแรง อย่างครบขั้นตอน
0% โคเลสเตอรอล ให้หัวใจแข็งแรงไปพร้อมๆ กัน

content_img_27052017213354.png
content_img_27052017215028.png

วีซอย ไฮแคลเซียมคัดสรรสารอาหารเพื่อคุณวัย 45 ปี 

เพราะวีซอย เข้าใจคนวัยคุณ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ต้องเลือกสรรสารอาหารที่จะมาช่วยดูแลระบบสำคัญ  ของร่างกายให้แข็งแรง "ทั้งกระดูก สมอง หัวใจ"

  • ช่วยดูแลระบบกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรง
  • ดูแลระบบสมอง ให้ความจำดี
  • ดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจ  

วีซอย ไฮแคลเซียมคัดสรรสารอาหารเพื่อคุณวัย 45 ปี 

เพราะวีซอย เข้าใจคนวัยคุณ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ต้องเลือกสรรสารอาหารที่จะมาช่วยดูแลระบบสำคัญ  ของร่างกายให้แข็งแรง "ทั้งกระดูก สมอง หัวใจ"

  • ช่วยดูแลระบบกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรง
  • ดูแลระบบสมอง ให้ความจำดี
  • ดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจ  

content_img_01032021105650.png