ประวัติบริษัท

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2497 โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ บนถนนหลานหลวง 
ทำการผลิตน้ำส้มประเภทไม่อัดก๊าซ และจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “กรีนสปอต”

ต่อมาภายในปี พ.ศ. 2501 บริษัทฯ ได้ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง “ไวตามิ้ลค์” บรรจุขวด 
ออกจำหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ที่ต้องการเครื่องดื่มคุณภาพดี ราคาประหยัด และ สะดวกต่อการบริโภค

ในปี พ.ศ.2516 โรงงานกรีนสปอต ได้ย้ายมาตั้งอยู่บนเนื้อที่ 22 ไร่ 
บริเวณหัวหมากเนื่องจากมีการ ขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2534 บริษัทฯ ได้จัดสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ย่านรังสิต 
บนเนื้อที่ 180 ไร่ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง 
รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในปี พ.ศ.2541 บริษัทฯ ได้เพิ่มฐานกำลังการผลิตอีกครั้งโดยสร้าง 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง บรรจุขวดแบบ TO GO ขึ้น 
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่าเป็นผู้ชำนาญการทางด้านการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ น้ำนมถั่วเหลือง และมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และถือได้ว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

content_img_24052017185925.png
content_img_27022020072737.png
content_img_27022020072737.png

รางวัลต่างๆ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 HR กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น
ระดับประเทศ Safety กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รางวัลมาตรฐานโรงงานสีเขียว Safety กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรบริษัทที่มีผลการดำเนินกิจการดีเด่น
Best Practice ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยเทคนิค Lean ผลิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น
Thailand Energy Award
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ผลิต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น IB รัฐบาล
Zero Waste to landfill
achievement award Safety กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Thailand ICT Excellence Award ประเภท
โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการติดตั้งระบบ
สนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ขายและการตลาดและ IT สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ NECTEC