ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ทำงาน จำนวน
Sales Development Specialist Sales Development Hua Mak 1
เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด - ศูนย์กระจายสินค้า ขายต่างจังหวัด สำนักงานหัวหมาก 1
เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ บัญชีงบประมาณ สำนักงานหัวหมาก 1
วิศวกรซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุง โรงงานรังสิต 2
วิศวกรควบคุมการผลิต ผลิต โรงงานรังสิต 1
พนักงานควบคุมเครื่องจักร ผลิต โรงงานรังสิต 2
หัวหน้าส่วนบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทั่วไป สำนักงานหัวหมาก 1
Brand Manager Marketing สำนักงานหัวหมาก 1
Recruitment Specialist (Rangsit Factory) Recruitment รังสิต 1
Production Supervisor (Rangsit Factory) Manufacturing โรงงานรังสิต 1
ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานหนองแค) Manufacturing โรงงานหนองแค 3
Download
application form
topic
jobthai
jobdb
jobtop
contact